далече

далече
ДАЛЕЧЕ (242) нар.
1.Далеко, дальше, подальше:

Ѥгда тѩ призоветь <сильныи> то не отъстѹпа<и и> ѥгда паче призоветь тѩ. то не нападаи да не <отъринеши себе> и не стани далече да не забъвенъ бѹдеши. (μακράν) Изб 1076, 163; аще и далече ѥси нъ близь да бѹдеть ти мл҃тва наша. ЧудН XII, 67б; Съ пѹти далече възвращьсѩ. (ἀπὸ ὁδοῦ μακρᾶς) КЕ XII, 192б; о женахъ мнѩщихъ мужа ѹмерша. тому ошедшю на страну далече. КР 1284, 32а; И къ нб҃се въсходѩщю. иде же въздушны˫а бѣсы далече сто˫аща. (μακρόθεν) ПНЧ 1296, 171 об.; азъ иду далече. ПрЛ XIII, 74б; а далече. ѥсте шли. и вышли ѥсте акы рыбы на сѹхо. ЛН XIIIXIV, 85 (1216); котории бо ˫азыци блѹдѩть и далече ѿселени (πόῤῥωθεν) ГА XIIIXIV, 132б; на обѣдню поити далече помѩтохсѩ въ борзѣ. Парем 1348, 46 об. (приписка); и въвьрженъ бы(с) в морѣ индѣ глава далече же тѣло. Пр 1383, 51а; Ка˫а д҃ша не веселитсѩ ѡ мл(с)ти ѥго, ѥю же ны възлюби, и дале(ч) суща близь к собѣ приведе. КТур XII сп. XIV, 44; і о пребывающи(х) послусѣ(х) дале(ч). МПр XIV, 186; послаша ѹбо с нимъ бра(т) довести его. ˫а(к) далече бѣ кѣль˫а. (μακράν) ПНЧ XIV, 205а; далече пожени зми˫а. (πόῤῥωθεν) ФСт XIV, 209г; еще же емѹ далече сущю срѣте и оц҃ь СбТр к. XIV, 3 об.; По малѣхъ дн҃ехъ собра<въ> всѩ ѹноша ѿиде в землю далече. (μακράν) Пч к. XIV, 114; ѹпование всѣ(м) конце(м) землѩ. и сущиимъ в мори далече. ИларСлЗак XI сп. ХІV/ХV, 166; в заточенеѥ посылаху. в великии нѣкии далече ѿсто˫ащии ѡстровъ. (μακράν) ЖВИ XIVXV, 56в; землѩ мо˫а далече. ЛИ ок. 1425, 227 об. (1187);

далече (чего-л.),
отъ (кого-л., чего-л.):

аще не на слѹжьбѹ кто далече ѿ манастырѩ. || посъланъ бѹдеть. УСт XII/XIII, 224 об.–225; бѣ же далеце ѿ нихъ вода. ПрЛ XIII, 109г; далече страны свое˫а будуть. ЛЛ 1377, 5 об.; мы же на сусѣ далече морѩ живуще. ГБ XIV, 158б; подобенъ ѥси мѹжю сто˫ащю далече про||пасти. ПКП 1406, 159вг; силы Половѣцькии коториѣ же далече ръкы сто˫ахѹть. ЛИ ок. 1425, 223 об. (1185);

| об-разн.:

и печаль далече отърини отъ себе да не въ скорѣ състарѣѥши сѩ. (μακράν) Изб 1076, 165 об.; гладъ и озълоблениѥ отъ насъ далече отъженѣта. СкБГ XII, 17в; истеньнаго сказани˫а далече ѿпадѹть. КР 1284, 147в; людьѥ си ѹстнами мѩ чтѹть ср҃дце же ихъ далече ѿстоить ѿ мене. (πόρρω) ПНЧ 1296, 52; то же (πόρρω) Там же, 130 об.; то же ЛЛ 1377, 57 (1068); ПНЧ XIV, 25б–в, 161а–б; ФСт XIV, 53в, 69г, 126г; ЗЦ к. XIV, 114б; тмами исполнени зла и толико далече сѹще ѿ ѡного добродѣтели, ѥлико землѩ ѿ н҃ба ГА XIIIXIV, 69в; колико далече ѥсмь ѿ свершень˫а. (πόσον ἀπέχω μέτρον) СбЧуд XIV, 66в; и далече ѥсмь разѹма. (μακράν) ПНЧ XIV, 7б; далече же су(т) ѿ б҃а по естьству. ГБ XIV, 8а; Всѩкъ ненавидѩи брата ѹбога, то далече ѡть любви есть. (μακράν) Пч к. XIV, 18 об.

2. Далеко (по времени), долго:

се ˫акоже видиши ѹже вечеръ сѹщь и ѹтрьнии д҃нь далече ѥсть. тѣмь же иди и потрьпи мало ЖФП XII, 44г; Ѡ горѥ вамъ книжници фарисии лицемѣри. ˫ако снѣдаете домы вдовиць. и виною далече молѩщесѩ. сего ради приимете больше осѹженьѥ. (μακρᾶς) ПНЧ XIV, 30б; да не далече ѿринове||ни буде(м) оглашень˫а. (μὴ εἰς μακρόν) ФСт XIV, 173вг; по лицю ѡпалѩе(м). ѿскочи бѣга˫а далече. и лютѣ рыда˫а. (μακράν) ЖВИ XIV–XV, 48в.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "далече" в других словарях:

  • далече — на большое расстояние, далеко (2): Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо; далече залетѣло; не было онъ обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръныи воронъ, поганыи Половчине. 11. О! далече заиде соколъ, птиць бья, къ морю. А Игорева… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • далече — См …   Словарь синонимов

  • ДАЛЕЧЕ — ДАЛЕЧЕ, нареч. (прост. и обл.). Далеко. «Иных уж нет, а те далеко, как Сади некогда сказал.» Пушкин. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ДАЛЕЧЕ — видеть. Пск. Быть прозорливым. ПОС 8, 121 …   Большой словарь русских поговорок

  • далече — нареч. и в функц. сказ. Нар. разг. = Далеко. * Иных уж нет, а те далече (Пушкин) …   Энциклопедический словарь

  • Далече бедствуют иные, /Ив мире нет уже других — Из стихотворения «Родина» (1828) Евгения Абрамовича Баратынского (1800 1844). Возможно, этот стих был навеян автору эпиграфом А. С. Пушкина к поэме «Бахчисарайский фонтан» (версия этого эпиграфа в романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина… …   Словарь крылатых слов и выражений

  • Далече бедствуют иные, /И в пире нет уже других — Из стихотворения «Родина» (1828) Евгения Абрамовича Баратынского (1800 1844). Возможно, этот стих был навеян автору эпиграфом А. С. Пушкина к поэме «Бахчисарайский фонтан» (версия этого эпиграфа в романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина… …   Словарь крылатых слов и выражений

  • далече — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  нареч. на большое расстояние, далеко, долго, продолжительно. … …   Словарь церковнославянского языка

  • далече — дал ече …   Русский орфографический словарь

  • далече — нареч …   Орфографический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»